Posted on

Uslovi besplane licence

USLOVI ZA JEDNU GODINU BESPLATNOG KORIŠĆENJA (DVE GODINE ZA OSNIVAČE ŽENSKOG POLA)

1. LOKACIJA: Firma i njen jedini osnivač je iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili Makedonije (osnivač mora imati državljanstvo navedenih zemalja ili status raseljenog lica  iz Rusije, Ukraine, Sirije ili Libana u navedenim zemljama).
2. ZA TVOJE PRVE POSLOVNE KORAKE: Firma nije osnovana pre više od 6 meseci (od datuma zahteva).
3. SAM SI I NEMAŠ ZNAČAJNI POČETNI KAPITAL: Firma ima jednog i samo jednog osnivača

Nepohodno je da na office@holest.com prosledite:

– sken/fotografiju rešenja o osnivanju nadležnog registra (moraju biti vidljivi datum osnivanja i ime osnivača)

– forwardujete mail u kome Vam banka izdaje test parametre

NAPOMENA: Za fiskalni servis nismo u mogućnosti da ponudimo olakšice istog tipa jer je ESIR(moderan naziv za kasu) u nadleznosti duge specijalizovene firme . Možemo smanjiti iznos pretplate za “Servis za fiskalizaciju” za 40%. Fiskalni modul aktiviran u okviru HolestPay sistema već ima ovaj popust u svakom slučaju, te za njega nema prostora za popust.

USLOVI POTPUNO BESPLATNOG KORIŠĆENJA

Plugin je besplatan ukoliko se koristi za prikupljanje donacija za lečenje. Zahtev proslediti na office@holest.com