Posted on

Uslovi besplane licence

USLOVI ZA JEDNU GODINU BESPLATNOG KORIŠĆENJA (DVE GODINE ZA OSNIVAČE ŽENSKOG POLA)

1. LOKACIJA: Firma i njen jedini osnivač je iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili Makedonije (osnivač mora imati državljanstvo navedenih zemalja ili status raseljenog lica  iz Rusije, Ukraine, Sirije ili Libana u navedenim zemljama).
2. ZA TVOJE PRVE POSLOVNE KORAKE: Firma nije osnovana pre više od 6 meseci (od datuma zahteva).
3. SAM SI I NEMAŠ ZNAČAJNI POČETNI KAPITAL: Firma ima jednog i samo jednog osnivača

Nepohodno je da na office@holest.com prosledite:

– sken/fotografiju rešenja o osnivanju nadležnog registra (moraju biti vidljivi datum osnivanja i ime osnivača)

– forwardujete mail u kome Vam banka izdaje test parametre

NAPOMENA: Za fiskalni servis nismo u mogućnosti da ponudimo olakšice istog tipa jer je ESIR(moderan naziv za kasu) u nadleznosti duge specijalizovene firme . Možemo smanjiti iznos pretplate za “Servis za fiskalizaciju” za 40%. Fiskalni modul aktiviran u okviru HolestPay sistema već ima ovaj popust u svakom slučaju, te za njega nema prostora za popust.

USLOVI POTPUNO BESPLATNOG KORIŠĆENJA

Plugin je besplatan ukoliko se koristi za prikupljanje donacija za lečenje. Zahtev proslediti na office@holest.com 

Posted on

Fiskalizacija – kako se preuzima bezbednosni element sa e-porezi

 

IAKO MOŽDA VI NIKAD NISTE PRISTUPLI PORTALU E-POREZI JER TO ZA VAS RADI KNJIGOVOĐA, VI KAO OSNIVAČ FIRME NAJVEROVATNIJE IMATE TAKOĐE PRISTUP.

Potrebno je da imate čitač smart kartica (ili kako ga kod nas zovu čitač lične karte).
Potrebno je takođe da imate biometrisku LK sa učitanim sertifikatom i da znate svoj pin za LK.
Ako nemate čitač smart kartica, on se može kupiti u svakoj bolje snabdevenoj prodavnici računarske opreme.
Ako nemate sertifikat na ličnoj karti onda možete otići do najbliže ispostave MUP-a da vam upišu (to se obično odmah završava). Ako ne znate da li imate sertifikat na LK možete proveriti to preko aplikacije ČELIK

Ukoliko imate gore navedene elemente potrebno je da instalirate aplikaciju ePorezi sa sajta poreske uprave.


– logujete se na e-porezi


– odabere se pravni subjekat (ako ih imate više)


– u listingu opcija idite na ESF (na početku liste), dolazi se de recapch-e koju treba proci


– Kada se uđe na TAXCORE portal ide se na Administratcija->Zahtevi za izdavanje bezbednosnoh elemenata


– Klikunuti na dugme “Zahtevaj bezbednosni element”

– Na fromi skroz dole postoji dugme + pod sekcijom “Sertifikati”. Klik na ovo dugme pa uneti lozinku i PAK (ili ostaviti ponuđene vrednosti)

– Kad već ovo radite možete da zahtevate i pametnu karticu ako vam slućajno zatreba. Za to kliknuti na dugme “+” u sekciji pamete kartice.


– Poslati zahtev


Sutra ujutru će u poreskom sanducetu biti PDF sa linkom za prezimanje sertifikata (sertifikat može samo jednom da se skine – posle toga link postaje ne-upotrebljiv. Doduše nije teško pribaviti opet novi ali se čeka opet 1 dan. Uredno preuzmite fajl na svom PC-u i postavite ga na neko sigurno mesto.)