Posted on

Preuzmanje bezbednosnog elementa u obiku serifikata

Preuzmi bezbednosni element u obiku serifikata sa e-porezi (ako ne znate sta je e-porezi ili se sami  nikad niste logovali na e-porezi to znaci da treba da se obratite Vašem knjigovođi da uradi to za vas).

(podrazumeva se da ste već prijavili neku lokaciju gde vršite delatnost, da bi između ostalog dobili subvenciju, ako niste možete i sad to da uradite)

Skidanje sertifikata:

– logujete se na e-porezi
– odabere se pravni subjekat (ako ih imate više)
– u listingu opcija idite na ESF (na početku liste), dolazi se de recapch-e koju treba proci
– Kada se uđe na TAXCORE portal ide se na Administratcija->Zahtevi za izdavanje bezbednosnoh elemenata
– Klikunuti na dugme “Zahtevaj bezbednosni element”
– Na fromi skroz dole postoji dugme + pod sekcijom “Sertifikati”. Klik na ovo dugme pa uneti lozinku i PAK (ili ostaviti ponuđene vrednosti)
– Kad već ovo radite možete da zahtevate i pametnu karticu ako vam slućajno zatreba. Za to kliknuti na dugme “+” u sekciji pamete kartice.
– Sacuvati zahtev
– Sutra ujutru će u poreskom sanducetu biti PDF sa linkom za prezimanje sertifikata (sertifikat može samo jednom da se skine – posle toga link postaje ne-upotrebljiv. Doduše nije teško pribaviti opet novi ali se čeka opet 1 dan. Ne unositi ovaj link direktno u aplikaciju opisanu u sledećem tekstu jer nećete možda posle lako moći da pronađete sertifikat na svom telefnu ako vam je potreban za druga rešenja. Uredno preuzmite fajl na svom PC-u i postavite ga na neko sigurno mesto.)